Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ori

16. 12. 2008

Bojový satelit


Bojový satelit Plány na stavbu tohoto satelitu dostala vláda Randského protektorátu od Priora Ori pod podmínkou, že celý protektorát přijme jejich náboženství. Zbraň je určená k podmanění si Caledonianské federace.
Satelit se nachází na orbitě planety Tegalus, na které leží obě státní frakce. Je ovládán z bunkru na území Randského protektorátu. Má dokonalé zbraně i štíty, Prometheus ani F302ky nedokázaly proniknout štíty, a naopak energetický paprsek, který satelit vystřeluje, bez problému proniknul asgardskými štíty Promethea. Zbraň se před každým výstřelem musí nabíjet několik minut, ale výsledek stojí za to.
Pokud by se přerušilo spojení mezi bunkrem a satelitem, satelit by byl bezbranný.

 

Hůl Priorů


Hůl Priorů Priorové, misionáři Ori, se od normálních lidí liší hlavně mozkovou aktivitou, která je u nich na velmi vysoké úrovni. Díky tomu mají například schopnost telekineze, a mohou myšlenkami ovládat i svoji hůl. Ta má mnoho využití, Priorové s ní dokáží léčit, zesilovat účinky telekineze, ale také se upálit bez vzniku popela, i když zde těžko říct, jestli by se Prior nedokázal upálit sám (tento zoufalý čin udělal, když viděl, že se nedostane z SGC a mohl by být vyslýchán/mučen, z toho vyplývá, že možná jenom chtěl, aby se technologie hole nedostala do rukou pozemšťanů).
Pokaždé, když je hůl aktivní, svítí krystal v její horní části.

 

Křižácká loď

.

Bez pochyby nejúžasnější a nejsilnější lodě, s jakými se nejen lidé dosud setkali. Ori tyto lodě navrhli a postavili pro jeden jediný účel - dobýt naši galaxii a získat nové stoupence a následovníky své víry.
Základní popis:
Pokročilost Orijské technologie je znát již na první pohled, tyto křižníky se nepodobají ničemu, co bylo dosud možné vidět. Základem lodí je podkovovitý trup s masivním čelem jehož vnitřní prostor je vyplněn pouze kruhovitým zdrojem energie. Šířka lodí je uzpůsobena tomu, aby mohly projít superbránou a je zhruba 400 metrů. Výška lodi v nejvyšším bodě jejího čela dosahuje téměř 200 metrů a loď je přes 1200 metrů dlouhá. V poměru k rozměrům lodě je její zdroj energie gigantický - poloměr kruhu který obepíná to co by se dalo považovat za aktivní zónu je zhruba 300 metrů, samotná aktivní zóna je jen o několik desítek metrů v průměru menší.
Zbraňové systémy:
Orijské křižníky jsou vybaveny dvěma typy zbraní. Prvním, slabším typem jsou zbraně podobné plazmovým palubním zbraním kterými jsou vybaveny ha'taky. Mají zhruba stejnou kadenci, na rozdíl od nich jsou však bez problému schopny proniknout jakýmikoliv goa'uldskými štíty. Křižníky jsou těmito zbraněmi vybaveny po celém svém těle a jsou schopny jimi střílet do všech směrů. Druhým typem je čelní energetické dělo. Jde a zbraň vystřelující spojitý proud energie naprosto neuvěřitelné síly. Jeden výstřel z této zbraně je schopen naprosto zničit celý ha'tak, dva výstřely bez problémů proniknou asgardskými energetickými štíty na Taurijských lodích a zničí loď třídy Daedalus. Zbraň se podobá dělu kterým Ori vybavili svůj satelit který postavili ranďané, je však několiksetkrát silnější. Energetický výboj trvá něco málo přes dvě vteřiny a zbraň je schopna opakované střelby zhruba každých 1,5 vteřiny. Teoretickou nevýhodou této zbraně je nemožnost směrovat její paprsek, vždy se musí otočit celá loď. Vzhledem k manévrovatelnosti těchto lodí je to však jen zanedbatelný problém.
Obranné systémy:
Pokud budeme orijské štíty použité v randském satelitu považovat za extrémně silné, pak ty, kterými jsou vybaveny orijské křižníky můžeme bez nadsázky označit za naprosto neproniknutelné. Energetické štíty takové síly, jakými jsou vybaveny tyto lodě, nemají nikde jinde obdoby. Nejenže na ně nemají žádný účinek palubní zbraně goa'uldských, taurijských ani asgardských lodí, ale neoslabil je dokonce ani přímý náraz ha'taku a následná exploze jeho reaktorů. Štíty nekopírují tvar lodi, ale tvoří jakousi bublinu jejíž stěny jsou v různých místech různě daleko od lodi. Jediný příápad kolísání intenzity štítů byl naměřen během střelby z hlavní zbraně. Lze se jen dohadovat, jestli samotný proud enegie oslabuje štíty nebo jestli v těchto případech kolísá výkon lodního reaktoru, nicméně i tak jsou pro všechny známé zbraně tyto štíty neproniknutelné.
Podpůrné letouny:
Jak už bývá u velkých lodí tradicí, i tyto křižníky mají své menší letouny. Jejich počet není znám, nicméně letky podpůrných lteounů tvoří pouze jeden typ strojů. Jejich hangáry jsou umístěny v bočních částech lodi. Vstupy do hangárů ústí směrem dovnitř trupu a jsou umístěny za lodním reaktorem.
Pohonné systémy:
V zadní části trupu lodí lze pozorovat pohonný systém který spojuje boční ramena trupu. Tento systém tvoří dva typy motorů. Prvním typem je podsvětelný pohon. Jeho zvláštní konstrukce, kdy vyústění není jen na zadní straně lodi ale i na jejích bocích, dává lodi extrémní manévrovací schopnosti, které jsou využívány při střelbě z hlavní zbraně. Druhým typem motoru umístěným mezi zadními tryskami lodi je hyperpohonný systém. Není známa jeho maximální rychlost ani to, jestli umožňuje mezigalaktické cestování, ale protože Ori použili k příletu do naší galaxie superbránu, dá se předpokládat že jeho technologie zaostává za asgardskými hyperpohonnými systémy.
Ostatní systémy:
O dalších systémech lodí víme jen velmi málo, je však jisté že Ori používají transportní kruhy, je vybaven každý jejich křižník. Kvůli kruhům jsou upraveny šíty lodi tak, aby jimi mohl transportní paprsek kruhů proniknout. K tomu musí být intenzita štítů snížena pod svoji obvyklou hranici (nicméně i tak jsou štíty znovu a opět neproniknutelné). Tato úprava se negativně projevuje během střelby z hlavní zbraně - z neznámého důvodu kolísání intenzity štítů dovoluje proniknutí transportního paprsku kruhů, což činí loď potencionálně zranitelnou. Počet křižníků, kterými Ori disponují není znám. Nicméně první vlna vyslaná do naší galaxie, tvořená čtyřmi loděmi, bez jakéhokoliv poškození přestála útok osmi goa'uldských ha'taků, dvou taurijských lodí třídy Daedalus a jedné asgardské lodi třídy O'neill.

 

Křižácké kopí

 

 

Další z řady energetických zbraní, jimiž jsou vybaveni válečníci mnoha ras. Tato puška je nejvíce podobná goa'uldské tyčové zbrani. Je zhruba 180cm dlouhá a stejně jako tyčová zbraň se dá kromě střelby použít i pro boj zblízka - k tomu má u ústí hlavně umístěny dva ostré zahnuté bodáky. Zbraň vystřeluje energetický svazek který je schopen jediným zásahem zabít. O výdrži jejího zdroje energie není nic známo, je však více než pravděpodobné, že vydrží mnohem déle než kterýkoliv bojovník, který tuto zbraň nese.
Narozdíl od goa’uldské tyčové zbraně po nich však nezůstává spálená kůže.

 

Velká brána

Když se Ori dozvěděli, že naše galaxie není mrtvá, ale je obydlená desítkami miliard lidí, rozhodli se rozšířit polé své působnosti i na ni. Prvním krokem bylo vyslání Priorů kteří se pokoušeli naklonit obyvatele ke své víře. To se však moc nedařilo a tak se Ori rozhodli pro invazi pomocí armády. Přeprava mezi jejich galaxií a naší galaxií se dá realizovat dvěma způsoby - loděmi nebo hvězdnou bránou. A přestože Ori dali pokyn ke stavbě gigantické vesmírné flotily schopné překonat vzdálenost mezi galaxiemi, rozhodli se také vytvořit stabilní přechod mezi oběma galaxiemi. Ve své galaxii proto postavili zařízení fungující na stejném principu jako hvězdná brána. Tato brána má průměr přes 400 metrů a je tedy schopná přepravit celou flotilu lodí. Navíc může být otevřena po neomezeně dlouhou dobu, protože je napájena anomálií kterou způsobuje černá díra ve struktuře červích děr, pokud jsou v těsné blízkosti. Brána je postavena z více než stovky stavebních bloků. Každý má tvar válce o délce deseti metrů a průměru dvou metrů. Tyto bloky jsou navzájem propojeny proudem energie - pokud je struktura kompletní a energie cirkuluje skrz všechny bloky, je kolem nich vytvořeno neproniknutelné energetické pole. Primárním účelem tohoto pole je ochránit bránu proti šokové vlně způsobené kolapsem planety v její blízkosti. Jediná věc schopná napájet bránu takové velikost která navíc udržuje červí díru mezi dvěma galaxiemi, je černá díra. Proto Ori rozprostřeli okolo planety s bránou pole. Pole mělo samo o sobě neuvěřitelné vlastnosti. Většina energetických polí je nárazy svazků hmoty nebo energie oslabována. Narážející částice totiž způsobují nehomogenitu energetického pole kterou se jeho generátor snaží vyrovnat. Při extrémní zátěži tak může dojít k přetížení generátoru pole a energetické pole se zhroutí. To, co předvedli Ori vaš fungovalo přesně opačně. Místo toho, aby střelba pole oslabovala, bariéra z ní čerpala novou energii potřebnou ke svému růstu. Toto pole mělo za úkol způsobit smrštění planety do stavu, kdy se hmota svojí vlastní vahou zhroutí a vytvoří se černá díra. To se sice stalo, ale díky tomu že Vala umístila loď do pozice jednoho stavebního bloku brány se energetické pole neaktivovalo a celá brána byla zničena. To bylo ovšem pouze chvilkové vítězství. Později byla v naší galaxii objevena jiná, už dokončená superbrána. Sam se sice pokusila ji zneškodnit tím že se brána v domovské galaxii Ori zavolá od nás, ale Ori byli rychlejší. Otevřeli bránu a přiletěli se svými loděmi

 


Transportní kruhy


Transportní kruhy Jakási variace na standardní antické kruhy. Je to transportní zařízení, kruhy rozloží látku uvnitř na molekuly na a pošlou jí jako paprsek k dalším kruhům, které jí opět složí. Nám dosud známé kruhy neměly moc velký dosah, obvykle z planety na orbitu, avšak tyto dokázali transportovat Daniela a Valu na jinou planetu.

 

Brouci

Když Tauriové s Orlinovou pomocí vyvinuli vakcínu proti viru přenášeného priory, museli Ori najít jiný způsob, jak přesvědčit obyvatele naší galaxie aby je začali uctívat. Vybrali si proto zvláštní druh hmyzu, jehož zvláštností je extrémně účinné využívání získané energie. Tento hmyz využívá energii získanou z potravy převážně k vlastnímu rozmnožování, a to s takovou efektivitou, že i několik gramů potravy dokáže několikanásobně navýšit počet jedinců v kolonii. Původně se brouci živili zásadně rostlinami. Ori však upravili jejich organismus tak, aby vyhledávali maso. Tím se stali brouci velice účinnou přesvědčovací zbraní. Kdo nebude následovat Origin, bude prostě sežrán zaživa. Navíc ještě změnili jejich způsob rozmnožování, takže brouci v malém počtu vyhledávají živé organismy, do kterých kousnutím kladou vajíčka, z nichž se během několika hodin líhnou noví brouci. Síla těchto brouků je dokonce tak velká, že kolonie která vznikla z jednoho jediného exempláře dokázala zničit stanoviště gamma a zabít všechny jeho obyvatele.

Orijská omračující zbraň

Tato zbraň je součástí brnění každého bojovníka Ori. Je upevněna nad pravým zápěstím a slouží výhradně k omráčení oběti. Funguje na stejném princpiu jako zat'niak'tel, jenom však s tím rozdílem, že vzhledem k intenzitě jejích střel jsou účinky mnohem silnější. Díky tomu také nezabíjí hned druhý výstřel, ale k usmrcení je jich potřeba až několik desítek.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fakt trapná stánka

(no name , 29. 6. 2009 9:47)

búúúúúúúúúúúúúúůůůůůůůůůů
moje je lepší www.stargates.estranky.cz

gustý

(smetyx, 21. 12. 2008 12:29)

hustý hej fakt SUPER!